Motel VaXheNeDi

Rezervo Motel ne GjilanMoteli ka një kapacitet prej 21 dhomave të kohës së sotme, të cilat i japim me qira nën shërbimin tuaj. Hyrja ne Motel mund te behet nga hyrja e Pizzeris ose nga Parkingu nëntokësor. Gjatë pushimit në Motel ju keni edhe mundësin të dërgoni porositë në Pizzeri e cila është gjate 24orve ne shërbimin tuaj.  

Mos harroni!! ne jemi 24orë nën shërbimin tuaj.

Kontakt Informacionet

  • VaXheNeDi
    60000 Gjilan, Kosove
  • +377 44 118 142

Rreth Kompanisë

VaXheNeDi Kompani u themelua ne vitin 2001 ne Gjilan, Kosove. Aktivitetet e Kompanisë shtrihen ne Gjilan dhe rrethin. Aktivitetet tona janë: Skele me qira, kryerjen e Fasadave të objekteve te ndryshme, Restaurant për Dasma, Motel, Pizzeri.

Oferta Ekskluzive permes Email

Do ju informojmë permes Email për Ofertat Ekskluzive.

Scroll to top