Skele

Skele me qira ne GjilanBëjmë veshjen me Skele Shtëpijave të larta, Xhamijave, Kishave dhe Objekteve te larta deri ne 60m lartësi. Sa i përket Objekteve Industriale përvoja jonë është në nivel shumë të lartë. Me Skelet që ne posedojmë, veshja e objektit Industrial bëhet shumë letë dhe lehtësim për punët që pasojnë më vonë.
Ne posedojmë një sasi te madhe të Skeleve dhe punëtorë me përvoje shumë vjeçare.
 
Skele te cilat i përballojnë çdo stuhie.

Kontakt Informacionet

  • VaXheNeDi
    60000 Gjilan, Kosove
  • +377 44 118 142

Rreth Kompanisë

VaXheNeDi Kompani u themelua ne vitin 2001 ne Gjilan, Kosove. Aktivitetet e Kompanisë shtrihen ne Gjilan dhe rrethin. Aktivitetet tona janë: Skele me qira, kryerjen e Fasadave të objekteve te ndryshme, Restaurant për Dasma, Motel, Pizzeri.

Oferta Ekskluzive permes Email

Do ju informojmë permes Email për Ofertat Ekskluzive.

Scroll to top